SCM Communicatie en Loopbaanadvies - Visie op toekomst
Visie van SCM Communicatie en Loopbaanadvies
 
 
Goede communicatie is tweerichting verkeer, waarbij zender en ontvanger elkaar zonder “ruis op de lijn” moeten kunnen verstaan. Alleen dan is het mogelijk om wederzijds begrip en respect te verkrijgen dat de basis is voor goede verhoudingen. Dat wederzijds begrip tussen een organisatie en haar interne en externe doelgroepen is van wezenlijk belang om de doelstellingen te kunnen realiseren en een gezamelijke visie uit te dragen. Redenerend vanuit een organisatie vergt dat een luisterend oor, invoelingsvermogen en openheid. 
 
Iedereen is in staat de kwaliteit van zijn leven en werk te beïnvloeden, ongeacht leeftijd en achtergrond, uiteraard binnen de mogelijke kaders. Ieder mens draagt zelf een grote verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij maakt en de stappen die hij zet. Fundamentele onderwerpen in onze werkwijze zijn: werken en leven vanuit persoonlijke voorkeuren en waarden, bewustwording en zingeving, balans in denken en voelen. Waarden die daarbij voor ons centraal staan zijn: eerlijkheid, openheid, aandacht, respect, ondersteuning, verantwoordelijkheid, transparantie, vrijheid en intensiteit.